[Table of Contents] [Previous] [Next] [Bibliography] [HMK Home] Transylvania - The Roots of Ethnic Conflict

IV. MOUNTAINS, MOUNTAIN RANGES, AND MOUNTAIN PEAKS

Rumanian

Hungarian
GermanCarpatii Meridionali
Déli-Kárpátok
Südkarpaten (Transsylvanische-Alpen)
Carpatii Orientali
Keleti-Kárpátok
Ostkarpaten
Ceahlau
Csalhó

Ciceului
Csicsói-Hargita

Cîndrel
Csindrel

Ciomatul
Csomád

Cohardul
Nagy-Kohárd

Dealurile Feleacului
Feleki hegy

Delhedi
Dél-hegy

Fîncel
Fancsal-tetõ

Ghilcos
Gyilkos

Hasmasul Mic
Öcsém-tetõ

Inaul
Ünõ-kõ

Madaras
Madarasi-hargita

Munteleses
Réz-hegység

M.tii Almajului
Almás-hegység

M.tii Apuseni
Erdélyi Szigethegység

M.tii Banatului
Bánsági hegyvidék

M.tii Baraoltului
Baróti-hegység
Baroter-Gebirge
M.tii Bihorului
Bihar-hegység

M.tii Bîrgaului
Borgói-havasok
Borgoi-Gebirge
M.tii Bistritei
Besztercei-havasok

M.tii Bodocului
Bodoki-hegység

M.tii Brasovului
Brassói-havasok

M.tii Bretcu
Háromszéki-havasok

M.tii Bucegi
Bucsecs-hegység

M.tii Buzaului
Bodzai-hegység

M.tii Calimani
Kelemen-havasok
Kelemen-Gebirge
M.tii Cernei
Orsovai-hegység

M.tii Cibinului
Szebeni-havasok

M.tii Cindrelului
Szebeni-havasok

M.tii Ciucului
Csíki-havasok

M.tii Codrului
Béli-hegység

M.tii Dognecei
Dognácskai-hegység

M.tii Fagarasului
Fogarasi-havasok
Fogarascher Alpen
M.tii Fagetului
Bükk-hegység

M.tii Godeanu
Godján

M.tii Gilaului
Gyalui-havasok

M.tii Giurgeului
Gyergyói-havasok
Gyergyoi-Gebirge
M.tii Gurghiului
Görgényi-havasok
Görgeny-Gebirge
M .tii Gutîiului
Gutin-hegység

M.tii Harghitei
Hargita-hegység

M.tii Haghimasului
Nagy-Hagymás

M.tii Locvei
Lokva-hegység

M.tii Lotrului
Lotru-hegység

M.tii Maramuresului
Máramarosi-havasok

M.tii Mehedintului
Domogled

M.tii Metaliferi
Erdélyi Érchegység
Siebenbürger Erzgebirge
M.tii Mezesului
Meszes-hegység

M.tii Parîngului
Páreng

M.tii Persanilor
Persányi-hegység

M.tii Retezatului
Retyezát

M.tii Rodnei
Radnai-havasok
Rodna-Gebirge
M.tii Sebesului
Kudzsiri-havasok

M.tii Semenicului
Szemenik-hegység

M.tii Sureanului
Kudzsiri-havasok

M .tii Tarcului
Szár-kõ

M.tii tiblesului
Cibles-hegység

M.tii Vîlcanului
Vulkán-hegység

M.tii Vîrsetului
Verseci-hegység

M.tii Zarandului
Hegyes-Drócsát

Ostoros
Ostoros

Padurea Craiului
Királyerdõ
Königswald
Parîngul Mare
Páreng

Peleaga
Retyezát

Piatra Altarului
Oltár-kõ

Piatra Craiului
Király-kõ

Piatra Groznei
Szemenik

Piatra Rosie
Veres-kõ

Piatra Unica
Egyes-kõ

Pietrosul
Pietrosz

Pietrosul Rodnei
Nagy-Pietrosz

Poiana Rusca
Ruszka-havasok

Racu
Rákosi-Hargita

Saca
Mezõhavas

Siculenii
Mádéfalvi-Hargita
V. MOUNTAIN PASSES, VALLEYS, AND RIVER BASINSCazanul Mare
Kazán-szoros
Kasan Pass
Cheile Turenilor
Turi-hasadék

Cheile Turzii
Tordai-hasadek

Cîmpia Crisurilor
Körösök-síksága

Cîmpia Somesului
Szamos-síkság

Cîmpia Tisei
Tiszai-alföld

Cîmpia Transilvaniei
Mezõség

Dealurile Somesului
Szamos-hátság

Depresiunea Almajului
Almás-medence

Depresiunea Baia-mare
Nagybányai-medence

Depresiunea Bilbor
Bélbori-medence

Depresiunea Bistritei si N\asa\udului
Beszterce vidéke

Depresiunea Borsecului
Borszéki-medence

Depresiunea Brasovului
Brassói-medence

Depresiunea Ciucului
Csíki-medence

Depresiunea Fagarasului
Fogarasi-medence

Depresiunea Gheorghenilor
Gyergyói-medence

Depresiunea Hategului
Hátszegi-medence

Depresiunea Homorodului
Homoród videke

Depresiunea Muresului
Maros-Tordai-medence

Depresiunea Petrosanilor
Petrozsányi-medence

Depresiunea Salajului
Szilágysági-halom és dombvidék

Depresiunea Secasului
Székás-medence

Depresiunea Sibiului
Szebeni-medence
Hermannstadter Gelande
Depresiunea Somesului
Szamos-medence

Depresiunea Trei-Scaune
Háromszéki-medence

Depresiunea Transilvaniei
Erdélyi-medence

Pasul Bicaz
Békási-szoros

Pasul Bran
Törcsvári-hágó

Pasul Buzau
Bodzai-szoros

Pasul Craiului
Királyhágó

Pasul Ghimes
Gyimesi-szoros

Pasul Oituz
Ojtozi-szoros

Pasul Predeal
Tömösi-hágó
Predeal Pass
Pasul Prislop
Priszlop-hágó

Pasul Teleajen
Ósánci-szoros

Pasul Tîrnavelor
Küküllõ mente
Das Gebiet Der Beiden Kokeln
Pasul Tolvaios
Tolvajos-hágó

Pasul Tulghes
Tölgyesi-szoros

Pasul Turnu-Rosu
Vöröstoronyi-szoros
Törzburger Pass
Portile de Fier
Vaskapu
Eisernes Tor
Strîmtoarea de la Buru
Borrévi-szoros

Vadul Crisului
Révi-szoros

Valea Chintaului
Kajántói-völgy

Valea Mehadica
Mehádia völgye

Valea Oltului
Olt völgye


 [Table of Contents] [Previous] [Next] [Bibliography] [HMK Home] Transylvania - The Roots of Ethnic Conflict