[Table of Contents] [Previous] [Next] [Notes] [HMK Home] István I. Mócsy:The Effects of World War I ...

Hungarian Mass Organizations and Political Parties

Hungarian Names

English Translations
Abbreviations
Antibolsevista Comité
Antibolshevik Committee
ABC
Az Apostoli Kettöskereszt Vérszövetség
Blood Alliance of the Apostolic Cross
KKV
Attila Szövetség
Attila Alliance

Bocskay Szövetség
Bocskay Alliance

Délvideki Liga
Southlands League

Disszidens-Csoport
Dissident Group

Ébredö Magyarok Egyesülete
Association of Awakening Hungarians
EME
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga
United Christian National League

Egységes Párt (Keresztyény- Kisgazda- Földmüves- és Polgári Párt)
United Party (Christian- Smallholder- Agricultural-Worker and Bourgeois Party)

Erdélyi Magyar - Székely Szövetség
Transylvanian Hungarian Székely Alliance

Etelközi Szövetség
Alliance of Etelköz
EKSz, Ex, or X
Fajvédö Párt
Race Protector Party

Feltámadás
Resurrection

Felvidéki Liga
Upland League

Honszeretet Egyesület
Association for Patriotism

Keresztény Magyar Kulturliga
Hungarian Christian Cultural League

Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja
Christian National Unity Party
KNEP
Kisgazda- Földmüves- és Polgári Párt
Small holder-Agricultural Worker-and Bourgeois Party

Kommunisták Magyarországi Pártja
Hungarian Communist Party
KMP
Külügyi Társulat
Foreign Affairs Association

Magyar Országos Véderö Egyesület
Hungarian National Defense Association
MOVE
Menekülteket Védö Szövetség
Alliance for Refugee Defense

Nemzeti Középpárt
National Center Party

Nemzeti Polgári Demokratapárt
National Bourgeois Democratic Party

Nemzeti Polgári Párt
National Bourgeois Party

Országos Magyar Gazdasági Egyesület
Hungarian National Agrarian Association
OMGE
Országos Menekültügyi Hivatal
National Refugee Office
OMH
Székely Akció
Székely Action

Székely Nemzeti Tanács
Székely National Council

Szepesi Szövetség
Szepes Alliance

Szociáldemokrata Párt
Social Democratic Party
SzPD
Társadalmi Egyesületek Szövetsége
Alliance of Social Associations
TESz
Területvédö Liga (Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája)
League for the Defense of Hungary's Territorial Integrity
TEVEL
Tizenkét Kapitány
Twelve Captains

Magyarországi Cionista Szervezet
Zionist Organization of Hungary

Gazetteer

Listed below are names of places or geographical areas used in this volume.

Whenever the name was changed owing to the transfer of locale or region to

another state, the current Czechoslovak, Romanian, Yugoslav, or Russian form

is given to the right of the original Hungarian name. In parenthesis the present

country location of the region or place is provided . using the following abbrevia-

tions: Austria (A), Czechoslovakia (CS), Hungary (H), Romania (R), the

Soviet Union (SU), and Yugoslavia (Y), When an area was split both states are

designated.

Apátfalva

(H)
Arad
Arad (R)
Arad, county
(R)
Bács-Bodrog, county
(Y, H)
Bácska
Backa (Y)
Baja
(H)
Balassagyarmat
(H)
Balaton, lake
(H)
Bánát
Banat (Y, R)
Baranya, county
(H, Y)
Bars, county
(CS)
Belgrade
(Y)
Bereg, county
(CS, H)
Brassó
Brasov (R)
Bucharest
(R)
Budapest
(H)
Burgenland
(A)
Cece
(H)
Cegléd
(H)
Csallóköz (Schütt), island
Zitny ostrov (CS)
Csepel, island
(H)
Csik, county
(R)
Csót
(H)
Danube,
river
Debrecen
(H)
Déva
Deva (R)
Dráva, river
(H, Y)
Eger
(H)
Eperjes
Presov (CS)
Érsekújvár
Nové Zámky (CS)
Esztergom
(H )
Esztergom, county
(CS,H )
Feldbach
(A )
Fogaras
Fagaras (R)
Gömör, county
(CS, H)
Graz
(A)
Györ
(H)
Gyulafehérvár
Alba Iulia (R)
Hajmáskér
(H)
Hárornszék, county
(R)
Hódmezövásárhely
(H)
Hont, county
(CS, H)
Iasi
(R)
Ipoly, river
Ipel (CS, H)
Kalocsa
(H)
Kaposvár
(H)
Kassa
Kosice (CS)
Kecskemét
(H)
Kolozsvár
Cluj-Napoca (R)
Komárom
(H)
Komárom, county
(H, CS)
Köszeg
(H)
Lajta, river
(A, H)
Losonc
Lucenec (CS)
Máramaros, county
(R)
Máramarossziget
Sighetul Marmatiei (R)
Maresesti
(R)
Maros, river
Mures (R, H)
Maros-Torda, county
(R)
Marosvásárhely
Tirgu-Mures (R)
Miskolc
(H)
Munkács
Mukachevo (SU)
Mura, river
Mur (A, Y, H)
Muraköz, region
(Y)
Nagybánya
Baia Mare (R)
Nagyvárad
Oradea (R)
Négerfalu
Negru (R)
Nyitra
Nitra (CS)
Nyitra, county
(CS)
Orgovány
(H)
Pécs
(H)
Pest, county
(H)
Pozsony
Bratislava (CS)
Pozsony, county
(CS)
Rába, river
Raab (H, A)
Rimaszombat
Rimavska Sobota (CS)
Ruthenia
(SU)
Salgótarján
(H)
Siófok
(H)
Somogy, county
(H)
Sopron
(H)
Szabadka
Subotica (Y)
Szabolcs, county
(H, R)
Szamos, river
Somesul (R, H)
Szatmár, county
(R, H)
Szatymáz
(H)
Szeged
(H)
Székesfehérvár
(H)
Szolnok-Doboka, county
(R)
Szombathely
(H)
Tata
(H)
Temes, county
Timis (R)
Temesvár
Timisoara (R)
Tisza, river
(SU, H, Y)
Torda-Aranyos, county
(R)
Torontál, county
(Y, R)
Transdanubia
(H)
Turóczszentmárton
Turciansky Svaty Martin (CS)
Udvarhely, county
(R)
Ung, river
Uzh (SU)
Ungvár
(SU)
Veszprém
(H)
Voivodina
(Y)
Zagreb
(Y)
Zala, county
(H)
Zalaegerszeg
(H)
Zemplén, county
(CS)
Zilah
Zalau (R)
Zombor
Sombor (Y)


 [Table of Contents] [Previous] [Next] [Notes] [HMK Home] István I. Mócsy:The Effects of World War I ...